Bild klein

Këshilla jepen edhe në gjuhën shqipe

  • A keni qenë viktimë e racizmit?
  • A keni qenë dëshmitar të një konflikti me baza raciste?
  • Keni nevojë për këshilla rreth diskriminimin racial?

Këshilla jepen edhe në gjuhën shqipe:

 

Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI)
Rue du Valentin 10

1014 Lausanne
021 316 49 59
Mail
Internet

Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen (ISA Bern)
Speichergasse 29
3011 Bern
031 310 12 72
Mail

Internet

 

Nëse shërbimi i konsultimit nuk mundet të trajtoje rastin e juaj, ne mundemi të ju orientojmë tek shërbimi apo insitucioni i duhur përkatës.